People

Dr. Senfu Zhang

Postdoctoral Fellows

Selected Publications


1. Senfu Zhang, Xichao Zhang, Junwei Zhang, Arnab Ganguly, Jing Xia, Yan Wen, Qiang Zhang, Guoqiang Yu, Zhipeng Hou, Wenhong Wang, Yong Peng, Gang Xiao, Aurelien Manchon, Jürgen Kosel, Yan Zhou and Xi-Xiang ZhangDirect imaging of an inhomogeneous electric current distribution using the trajectory of magnetic half-skyrmions,  Sci. Adv. 6, easy1876 (2020).

2. Senfu Zhang, Junwei Zhang, Qiang Zhang, Yuelei Zhao, Zhipeng Hou, Yan Wen, Chen Gong, Kai Liu, Xixiang Zhang. Realization of zero field and room temperature skyrmion lattice by scanning local magnetic field, Appl. Phys. Lett. 112, 132405 (2018).

3. Senfu Zhang, Junwei Zhang, Yan Wen, Eugene M. Chudnovsky, and Xixiang Zhang. Determination of chirality and density control of Néel-type skyrmions with in-plane magnetic field, Communications Physics 1, 36 (2018).

4. Senfu Zhang, Junwei Zhang, Yan Wen, Eugene M Chudnovsky, and Xixiang Zhang. Creation of a thermally assisted skyrmion lattice in Pt/Co/Ta multilayer films, Appl. Phys. Lett. 113, 192403 (2018).

5Senfu Zhang, Weiliang Gan, Kwon Jae Suk, Feilong Luo, Gerard Joseph Lim, Jianbo Wang, WenSiang Lew. Highly efficient domain walls injection in perpendicular magnetic anisotropy memory devices, Scientific Reports 6, 24804 (2016). 

6.  Senfu Zhang, Jianbo Wang, Qi Zheng, Qiyuan Zhu, Xianyin Liu, Shujun Chen, Chendong Jin, Qingfang Liu, Chenglong Jia and Desheng Xue. Current-induced magnetic skyrmions oscillator, New Journal of Physics 17, 023061 (2015). 

Education

2011- 2016, Lanzhou University, China, Ph. D
2014 - 2015, Nanyang Technological University, Singapore, visiting PhD student
2007 - 2011, Lanzhou University, China, B. S. 

Professional Profile

​​2016 - Present, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia, Postdoc Fellow